Nghèo không phải là cái tội – Ai nghèo hãy nhớ lấy

Sinh ra trong nghèo khó, không phải tại ta

Chết trong nghèo khổ đúng là do ta

Sinh ra trong nghèo khó, không trách mẹ cha

Sống trong nghèo khó ta phải trách ta vạn lần

Sống không cố gắng bản thân

Chết trong túng bấn muôn phần xót xa

Muốn thoát nghèo giống người ta

Tự thân nỗ lực gấp ba bốn lần…

Xưa nay trên cõi trần gian

Sinh nghèo chết sướng hàng ngàn tấm gương

Xem thêm