Kiểm tra lỗi crawl trên trang web

Để kiểm tra lỗi crawl trên trang web của bạn, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Sử dụng Google Search Console:
  • Đăng nhập vào Google Search Console và chọn trang web cần kiểm tra.
  • Tìm phần “Kiểm tra URL” hoặc “Kiểm tra robots.txt” để kiểm tra xem Googlebot có thể truy cập được các trang web của bạn hay không.
  • Kiểm tra các bản báo cáo về lỗi crawl trong phần “Tình trạng lập chỉ mục”.
 2. Kiểm tra file robots.txt:
  • Đảm bảo rằng file robots.txt của bạn không chặn các bot tìm kiếm truy cập vào các phần quan trọng của trang web.
  • Sử dụng công cụ “Kiểm tra robots.txt” trong Google Search Console để xem xét nhanh robots.txt của bạn.
 3. Kiểm tra trạng thái HTTP:
  • Sử dụng công cụ kiểm tra trang web trực tuyến hoặc các ứng dụng như cURL để kiểm tra trạng thái HTTP của các trang web cụ thể.
  • Đảm bảo rằng không có lỗi trạng thái 4xx hoặc 5xx.
 4. Kiểm tra sitemap:
  • Đảm bảo rằng sitemap của bạn được tạo đúng cách và không có các URL lỗi.
  • Kiểm tra trong Google Search Console để đảm bảo rằng sitemap của bạn đã được gửi và không có lỗi.
 5. Kiểm tra tốc độ trang web:
  • Sử dụng các công cụ như PageSpeed Insights để kiểm tra tốc độ trang web của bạn. Tốc độ trang web có thể ảnh hưởng đến quá trình crawl.
 6. Kiểm tra tập tin .htaccess (nếu sử dụng Apache):
  • Đảm bảo rằng tập tin .htaccess của bạn không chặn truy cập từ bot tìm kiếm.
 7. Kiểm tra lỗi trên trình duyệt:
  • Sử dụng trình duyệt web và xem xét console lỗi (F12 hoặc bất kỳ công cụ nào khác) để kiểm tra lỗi JavaScript hoặc CSS có thể ảnh hưởng đến quá trình crawl.
 8. Kiểm tra dung lượng lưu trữ và băng thông:
  • Đảm bảo rằng trang web của bạn không vượt quá dung lượng lưu trữ hoặc băng thông quy định.

Nếu sau khi thực hiện các bước trên mà bạn vẫn không thể xác định được vấn đề, có thể cần xem xét chi tiết hơn thông qua các log server và log của bot tìm kiếm. Đôi khi, cần phải thực hiện kiểm tra từng bước một để phát hiện và khắc phục vấn đề crawl cụ thể.

Xem thêm