cách sửa lổi Protected View trên excel

  • Lổi PROTECTED VIEW Office has detected a problem with this file. Editing it may harm your computer. Click for more details

Cách sửa lổi

“Protected View” là một tính năng bảo mật của Excel, giúp bảo vệ người dùng trước các tệp có nguồn gốc không rõ ràng. Khi mở một tệp Excel trong chế độ “Protected View”, người dùng sẽ không thể chỉnh sửa, lưu hoặc in tệp cho đến khi họ tắt tính năng này.

Tuy nhiên, nếu bạn chắc chắn rằng tệp Excel mà bạn đang mở là đáng tin cậy, bạn có thể tắt chế độ “Protected View” để có thể chỉnh sửa và lưu tệp. Dưới đây là các bước để tắt tính năng này:

  1. Mở tệp Excel mà bạn muốn chỉnh sửa.
  2. Nhấp vào nút “Enable Editing” (cho phép chỉnh sửa) nằm trên thanh thông báo màu vàng hiển thị trên đầu trang Excel.
  3. Nếu bạn không thấy thanh thông báo này, hãy kiểm tra trong menu “File” và chọn “Options” sau đó chọn “Trust Center” và nhấp vào nút “Trust Center Settings”.
  4. Trong cửa sổ “Trust Center”, chọn “Protected View” trên thanh bên trái.
  5. Bỏ chọn các ô trong mục “Protected View” để tắt tính năng “Protected View” cho các tình huống tương ứng.
  6. Nhấp “OK” để lưu các thay đổi và đóng cửa sổ “Trust Center”.
  7. Mở lại tệp Excel của bạn và bạn sẽ không còn thấy thông báo “Protected View” nữa và có thể chỉnh sửa và lưu tệp.

lổi PROTECTED VIEW

Cách là Nhanh trường hợp này xảy ra trên office 2010, 2013,… trở lên, bạn nhấn phím F2 rồi click Enable editingOK.
Muốn chỉnh mặc định thì chọn trong tùy trọng: File > Option > chọn tab Trust center > chọn Trust center Settings.. > File Block Settings – Click tùy chọn Open selected file types in Protected View and allow editings.

Xem thêm