Một người không biết gì học lập trình php mất bao lâu

Thời gian mất để học lập trình PHP phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

  1. Trình độ kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của người học.
  2. Số giờ mỗi ngày mà người học có thể dành cho việc học tập.
  3. Mục đích học tập của người học (tự học để phát triển bản thân hoặc học để làm việc chuyên nghiệp).
  4. Các nguồn tài liệu học tập có sẵn và chất lượng của chúng.

Nếu bạn đã có kiến thức về lập trình và có thể dành ít nhất 2-3 giờ mỗi ngày để học tập, bạn có thể học được các khái niệm cơ bản của PHP trong vòng 1-3 tháng. Tuy nhiên, để trở thành một lập trình viên PHP chuyên nghiệp và có thể xây dựng các ứng dụng web phức tạp, bạn có thể cần mất nhiều thời gian hơn, có thể là từ 6 tháng đến 1 năm.

Tóm lại, thời gian mất để học lập trình PHP phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhưng với nỗ lực và thời gian đầu tư hợp lý, bạn có thể học được PHP và trở thành một lập trình viên PHP thành thạo.

Xem thêm