Cách tạo nút chat facebook vào web

Tích hợp Mã code chat facebook vào web

các bạn vào facebook của mình và chọn page mà các bạn có quyền quản lý để tạo nút chat facebook cho web

chọn page facebook để tạo mã code chat

các bạn vào page của Facebook rồi chọn cài đặt nhé

chọn page facebook để tạo mã code chat - chọn cài đặt

tiếp đến các bạn vào chọn tin nhắn

chọn page facebook để tạo mã code chat - chọn tin nhắn

Các bạn chọn phần kế bên và chọn chổ tab Thêm Messenger vào trang web

chọn page facebook để tạo mã code chat - bạn chọn thêm vào trang web

sau khi bấm vào tab Thêm Messenger vào trang web  thì nhảy qua trang khác các bạn bấm vào thiết lập

chọn page facebook để tạo mã code chat - chọn thiết lập

các bạn bấm vào button Thiết lập 

Thì hộp thoại xuất hiện các bạn tự thiết lặp theo ý mình nhé, tới bước này thì làm theo hướng dẫn của Facebook là xong

chọn page facebook để tạo mã code chat - tự thiết lặp cho button chat facebook lên web

Sau khi các bạn thiết lặp xong sẻ có mã code bạn chep đoạn mã đó vào phần Header của Website mình cần làm, nếu không biết các bạn liên hệ bên bộ phận quản lý web đưa cho họ bộ mã code này thì họ tự gắn nó vào là web bạn hiện button chat facebook trên website của mình

chọn page facebook để tạo mã code chat - chép đoạn mã code vào web

sau khi gửi chép xong bạn vào phần này tùy chỉnh lại màu sắc và vị trí đặt button chat facebook trên web

chọn page facebook để tạo mã code chat - kéo xuống phần tùy chỉnh Plugin chat

sau khi tùy chỉnh xong các bạn lưu lại và nhớ bấm button đăng là xong nhé.

Cách khác tạo nút chat facebook vào web qua đoạn code

các bạn không có quyền vào trang facebook của khách hàng hay của người khác mà họ muốn gắng button vào web thì các bạn chep đoạn code sau

đoạn code này “page_id”, “111539470552059” các bạn thay bằng đoạn code mã id của trang page facebook đó nhé:

Link xem ID của facebook : https://id.atpsoftware.vn/

các bạn add link của trang page facebook vào trang tìm ID thì bấm Ok nó trả về ID của trang đó các bạn chep vào và và dán vào cái id demo của mình, sau đó các bạn chép nguyên đoạn mã bên dưới vào website của các bạn cũng hiện được button chat facebook trên trang web của các bạn nhé.  Có điều không có tùy chỉnh màu và vị trí nó button chat nằm ở đâu thôi cái này thì chịu thôi vì các bạn không có quyền vào trang page của khách mà, cám ơn các bạn đả xem nhé.

<script>
var chatbox = document.getElementById(‘fb-customer-chat’);
chatbox.setAttribute(“page_id”, “111539470552059”);
chatbox.setAttribute(“attribution”, “biz_inbox”);

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
xfbml : true,
version : ‘v12.0’
});
};

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
</script>

Xem thêm