Cách đổi logo mã nguồn WordPress login admin

Code đổi logo và link logo mặc định của mã nguồn CMS WordPress, khi mà các bạn thiết kế web cho khách hàng lúc bàn giao cũng làm cho sự chuyên nghiệp bên mình hay hơn đúng không ạ.hoặc là muốn website công ty mình lúc vào trang thì hiển thị hình ảnh logo của công ty cũng làm cho người xem cảm giác ấn tượng về web hơn là thấy cái logo của CSM WordPress nhỉ.

các bạn chép hai đoạn code dưới đây để vào file function.php nhé trong theme của các bạn

Đổi logo trang Quản trị webmã nguồn WordPress

đổi logo trang quản trị wordpress
function custom_loginlogo() {
echo '<style type="text/css">
.login h1 a {background-image: url('.get_bloginfo('template_directory').'/assets/img/khoakhoi-login.jpg) !important; 
padding: 0;
background-size: contain;
background-position: center center;
background-repeat: no-repeat;
background-color: #fff;
width: 100%;}
</style>';
}
add_action('login_head', 'custom_loginlogo');

 Đổi link logo trang quản trị WordPress mặc định

đổi link logo trang quản trị mạc định wordpress
function wpc_url_login(){
return "https:khoakhoi.com/"; //(link các bạn sửa lại nhé)
}
add_filter('login_headerurl', 'wpc_url_login');

Ngoài cách trên các bạn có thể dùng Plugin

Ultimate Membership Pro $39.00

Ultimate-Membership-Pro

The most COMPLETE Membership Plugin with dozens of features

Ultimate Membership Pro is the well known and the best WordPress Membership Plugin for 5 years in a row that allow you to create and work with multi-level exclusive access for your Members based on simple Free Memberships or Payed recurring Subscriptions.

Unlike many other membership plugins, Ultimate Membership Pro is powerful, properly built and packed with everything you need. More than 30.000 membership websites are based on Ultimate Membership Pro with over $2 Billion Membership revenue generated.

Ultimate Membership Pro là Plugin thành viên WordPress nổi tiếng và tốt nhất trong 5 năm liên tiếp cho phép bạn tạo và làm việc với quyền truy cập độc quyền đa cấp cho các Thành viên của bạn dựa trên Tư cách thành viên miễn phí đơn giản hoặc Đăng ký định kỳ có trả phí.

Không giống như nhiều plugin thành viên khác, Ultimate Membership Pro mạnh mẽ, được xây dựng đúng cách và được đóng gói với mọi thứ bạn cần. Hơn 30.000 trang web thành viên dựa trên Ultimate Membership Pro với hơn 2 tỷ đô la doanh thu từ tư cách thành viên được tạo ra.

Nếu có nhu cầu cần mua plugin này bên mình có giá phải chăn cho các bạn vì pluign này dùng để làm được rất nhiều việc nhé

Xem thêm