Cách tạo đăng ký form 7 chuyển qua trang cảm ơn

Tạo đăng ký form 7 chuyển về trang cảm ơn khi khách hàng đăng ký để đo lường trên Google Analytics

Tạo trang cảm ơn hoặc trang đăng ký thành công trước để có link chuyển hướng về trang web đó, sau khi khách hàng đăng ký từ trang web thì chuyển về trang cám ơn hoặc trang đăng ký thành công, mục đích để đo lường chuyển đổi của website.

Cách tạo đăng ký form 7 như sau :

  • các bạn tạo trang cảm ơn trước rồi lấy đường link đó gắng vào đoạn javascript dưới đây thay link của mình bằng link trang web của các bạn
  • chep đoạn này vào HEADER SCRIPTS hoắc FOOTER SCRIPTS là được

tạo đăng ký form 7

Đoạn code Javascript Tạo đăng ký form 7

Đoạn code dưới đây chỉ nhảy về một trang cảm ơn hay là đăng ký thành công các bạn tham khảo nhé.

<script type=”text/javascript”>

document.addEventListener( ‘wpcf7submit’, function( event ) {
if (event.detail.status==’mail_sent’){
location = ‘https://khoakhoi.com/dang-ky-thanh-cong/‘; // thay thành link của  bạn chuyển hướng
}
}, false );
</script>

Nếu các bạn có nhiều trang đăng ký cần chuyển hướng thì dùng đoạn code javascript dưới đây nhảy nhiều trang khác nhau để đo lường website.

<script type=”text/javascript”>
document.addEventListener( ‘wpcf7submit’, function( event ) {
if ( event.detail.contactFormId == ‘1’ && event.detail.status==’mail_sent’) { //Thay 1 thành ID của form
location = ‘https://khoakhoi.com/dang-ky-thanh-cong-1/’; // thay thành link của  bạn chuyển hướng
}

if ( event.detail.contactFormId == ‘2’ && event.detail.status==’mail_sent’) { //Thay 2 thành ID của form
location = ‘https://khoakhoi.com/dang-ky-thanh-cong-2/’; // thay thành link của  bạn chuyển hướng
}
}, false );
</script>

Cám ơn các bạn đã xem và chúc các bạn làm thành công như trên, nếu như có khó khăn hay chưa có IT quản trị website hoặc bên đơn vị thiết kế web thì có thể liên hệ bên mình hỗ trợ làm cho các bạn full tech.

Tư vấn và hỗ trợ cài đặt Tạo đăng ký form 7

Bên mình có hỗ trợ cài đặt với phí 100K từ cài đặt form đăng ký gửi thông tin khách hàng về cho bạn chăm sóc data của mình và cài luôn chuyển đổi khi khách hàng đăng ký trên web bạn và chuyển về trang cảm ơn hoặc trang đăng ký thành công để từ đó các bạn có thể đo lường chuyển đổi của mình để biết được kênh nào hiệu quả trong quảng cáo các chiến dịch của khách hàng đang chạy trên mọi nền tảng như google ads, facebook ads…

Xem thêm