công cụ tối ưu On page – cách cài add on Seoquake

Công cụ SEOquake hỗ trợ đánh giá các yếu tố SEO Onpage trên web của bạn, SEOQuake được cài đặt và các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox…

Công Cụ tối ưu on page trên websie – Seoquake

Dùng công cụ Seoquake kiểm tra website của mình còn thiếu gì để sửa cho đúng chuẩn của SEO on page chưa, qua công cụ seoquake phân tích từng mục để chúng ta có thể dể dàng tối ưu website của mình trên on page web, từ đó các bạn sẻ thấy được những thiếu sót về thẻ.Công cụ này hoàn toàn miễn phí và bạn có thể sử dụng nó trên nhiều trình duyệt khác nhau.

Phân tích seo on page websie

URL, Canonical, Title, Meta description, Meta keywords, Headings, Images, Schema.org, Robots.txt, XML Sitemaps, Language, Doctype, Encoding, Google™ Analytics, Favicon…..

Xem website được index trên các công cụ tìm kiếm chưa như:

Công Cụ tối ưu on page trên websie - Seoquake– Alexa rank- Google- Bing index- Semruschcác công cụ phổ biến này đã index website của mình chưa và được bao nhiêu page trong website của mình, ngoài ra các bạn có thể dùng nó để phân tích đối thủ cạnh tranh với từ khoá mình đang seo website.

Cách cài add on Seoquake

WP Project Manager Pro – Business

Start active Team Collaboration

A powerful device in conformity with manage teamwork or entrust initiatives timely beside thy WordPress powered website.

Everything you needto superintend thine projects

From organizing, deadlining, assignment prioritizing, team primarily based assignments, slicing down job according to the inferior bits yet getting the labor done including manifest growth reviews – Everything is possible with WP Project Manager.

Overview Dashboard

Get a bird’s look digest of all you organisation projects, its associated group members then vile details. Create instant projects, accumulate & fulfill crew members, select user roles, and filter projects by means of category then status-wise. 

WP Project Manager Pro – Business

Xem thêm