SEO onpage là làm gì? các yếu tố chuẩn seo website

Seo onpage là làm gì?

Seo onpage là tối ưu chuẩn seo trên website của mình theo những tiêu chuẩn cơ bản được đánh giá đưa ra chung cho 1 website cơ bản cần có những gì

– [Title] các bạn nên viết từ 60 từ trở xuống.

– [Meta description] phần nội dung giới thiệu thì chuẩn của nó là 160 từ nhé, các bạn không viết vượt quá nhé,

– [Headings] trong 1 page thì H1, H2, H3, H4, H5, H6 thì các bạn chỉ cần nội dung trang web đó cần 1 H1 của html cho trang đó thôi nhé.

– [Images] các hình ảnh trên web phải đặt thẻ ALT và nội dung bên trong thẻ nhé không được để không,

thí dụ : <img src=”/img/anhdemo.png” alt=”title giới thiệu ảnh bạn viết ở đây” >

Quy trình tối ưu onpage cho web

 Onpage: Sử dụng seoquake để đánh giá website gồm các chỉ tiêu chính cần chỉnh sửa:
<html>
<head>
– Tiêu đề web(title): >35 Ký Tự, <75 ký tự
– Mô tả web(description): 155 Ký Tự
– Cài google analytics, google search console -> gửi sitemap ( sơ đồ web)
– Cài thẻ geo meta tag ( dùng để seo địa phương): truy cập trang geo-tag.de gõ địa chỉ xong coppy thẻ meta
</head>
<body>
– Có 1 thẻ H1: có từ khóa chính cần SEO
– Có các thẻ H2-H5 : Có các từ khóa liên quan
– Ảnh:
+ có thẻ mô tả ảnh(alt): Có từ khóa chính và các từ khóa liên quan
+ Tỉ lệ 290X170 là tốt nhất ( tỉ lệ tối giản nhé : VD: 580×340, 870×510 …)
+ Độc quyền
– Tỉ lệ chữ: > 15%
– Khai báo schema
– Có favicon: biểu tượng web
</body>
</html>

Khai báo Google index

cài các cơ bản của web phải có để Google index và khai báo google trên công cụ tool google search console, sau đó khai báo các file index cho google như

– Robots.txt (file này các bạn tự làm hoặc dùn plugin seo web nó sẻ co)
– XML Sitemaps ( các bạn dùng plugin hoặc dùng trang này https://www.xml-sitemaps.com/ để khai báo nhé )
– Google Analytics,
– Favicon (code web thường có)

tối ưu tốc độ load trang mobi và destop trên 70 là được, link kiểm tra tốc độ web: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=vi

link kiểm tra thân thiện với các thiết bị di động, destop https://search.google.com/test/rich-results

Cám ơn các bạn đả xem bài viết của mình và sẻ viết tiếp bài sau về seo onpage nhé sau khi các bạn tối ưu chuẩn seo onpage thì tới làm offpage cho website của mình thì trong quá trình làm các bạn cần kiếm backlink chất lượng để được nâng thứ hạng bền vững cho seo web nhé.

Các bạn cần mua theme chuẩn seo web và plugin seo website thì liên hệ bên mình cung cấp đầy đủ các plugin giá cả hợp lý để các bạn làm web và seo website tối ưu web một cách nhanh chóng và hiệu quả, bên mình luôn có giá ưu đãi và hợp tác cho các bạn cộng tác viên giới thiệu sản phẩm bên mình có hoa hồng hợp cao cho các bạn làm cộng tác viên cho bên mình thiết kế web khoa khôi.

Xem thêm